Kadanting Häät Pumput Naisten Korkokengät Kengät Pitsi Valkoinen Helmiä 8BC0wO8n

Vaahto Saappaat Korkeilla Väliaineen Conera Muisti Musta Kengät Mukava Trendikkäitä Naisten Kantapää Chelsea Kevät Nilkka Putoavat Saapikkaat Keltainen Keinonahkaa Lohko Vapaa YTqFCPw

Ensiksi vähän perustietoa, ns. kuivaa kirjatietoa! Höyrykoneen toiminta perustuu siihen, että vedessä on energiaa, joka kuumennettaessa höyryksi vapautuu. Yksinkertaisesti sanottuna höyryn energia tulee esiin esimerkisi siinä, että kun keitetään vettä kattilassa niin että se kiehuu, niin keitettäessä syntyvä höyrynpaine nostaa kattilan kantta, jolloin kansi päästää paineen ulos ja paine laskee ja kansi putoaa takaisin kattilan päälle, kun paine vettä keitettäessä taas nousee, niin kansi jälleen nousee ja paine laskee jne...
Kun vettä keitetään kattilassa tarpeeksi kauan ja tämä höyry pääsee purkautumaan ulos, niin vesi kattilassa vähenee ja lopulta kattila kiehuu kuiviin, jollei vettä lisätä. Näin käy kaikille kattiloille, joista otetaan höyryä ulos. Lisäveden syöttö onkin yksi tärkeimmistä kattilan hoitoon kuuluvista asioista! Kun kattilan kokoa kasvatetaan ja painetta nostetaan, ja korvataan kattilan kansi männällä sylinterissä saadaan työtä tekevä kone.

Höyrykattilan sisällä vallitseva paine aiheuttaa suuria voimia kattilan levyjä ja varustimia vastaan. Niinpä tavallinen veturikattilan työpaine 10-15 kg/cm², aiheuttaa jokaista kattilalevyn neliösenttiä kohden 10-15 kg:n voiman ja jokaista 25mm:n läpimittaista venttiiliä vastaan 49-74 kg:n voiman ja jokaista kattilalevyn neliömetriä kohden 100 - 150 tonnin voiman. Oikein toimiva kattila pitää nämä voimat kahlehdittuna, mutta kattilan särkyessä ne pääsevät vapaiksi. Kattilan räjähtäessä nämä suuret voimat saavat aikaan melkoista tuhoa. Höyry heittää ympäristöön kattilan riekaleita ja työntää tieltään kaikenlaisia esteitä. Tuhon suuruutta lisää vielä se, että kattilan särkyessä paine, joka tähän asti on estänyt vettä kiehumasta äkkiä katoaa, joten kuuman veden lämpösisältö muuttaa osan vedestä höyryksi. Näin muuttuu kattilan räjähtäessä noin vajaa viidennes kattilassa olevasta vedestä höyryksi. Kun 1 kg 100asteista höyryä ulkoilman paineessa täyttää 1674 litran tilan, niin loppu vesi roiskahtaa pisaroiksi tähän puolentoista kuutiometrin höyrymäärään ja lentävät sen mukana kattilasta ulos.
Kun veturikattila, jonka paine on 10-15 kg/cm², räjähtää roiskahtaa sieltä ulos kuumaa höyryä ja 100 asteista vettä. Kattilan sisällön höyrynä ollut osa laajenee 10 - 15 kertaa suurempaan tilaan ja vetenä ollut osa noin 300 kertaa suurempaan tilaan. Keskikokoisen veturikattilan räjähtäessä syntyvä höyry täyttäisi 100 asteisella kuumalla höyryllä tilan, jonka korkeus on 5m ja pituus ja leveys 20 metriä.

Höyrykattilan hyötyhuhde on parhaimmillaan lähellä 100%, joten höyrykattila on erittäin käyttökelpoinen laitos moneen tarkoitukseen voimanlähteeksi. Siksi sitä käytetään vieläkin voimalaitoksissa. Atomivoimalakin toimii höyrykattilan voimalla, polttoaineena vain on atomivoimalan käyttämä uraani ja uraanin säteilystä johtuen kattilan rakenne on toisenlainen, kuin perinteisen höyrykattilan, mutta päätoiminta piirre on aivan sama.
Mäntähöyrykoneen hyötysuhde on n. 10-18% riippuen paisuntojen määrästä ja lauhdutuksesta. Näistä puhutaan enemmän myöhemmin.

Höyrykattiloita on olemassa kahta perustyyppiä. Vanhemmat kattilat perustuvat eri muunnelmineen siihen, että on tulipesä joko kattilan vesitilan sisällä, kuten yleensä laiva- ja veturikattiloissa tai tulipesä on varsinaisen kattilan ulkopuolella, kuten joissain maahöyrykattiloissa. Kuitenkin molemmissa tapauksissa polttokaasut ohjataan jollain tavoin kattilan vesitilan läpi. Ihan vahimmissa kattiloissa oli tunneli, joka oli kattilaveden ympäröimänä ja jota tunnelia pitkin savukaasut poistuivat savupesään ja savupesässä olevan savupiipun kautta ulos. Tätä tunnelia kutsutaan tulitorveksi. Tällainen tulitorvikattila ei ole kovin tehokas, koska siinä kulkee paljon savukaasuja, jotka eivät kosketa lainkaan niitä pintoja, joiden takana vesi on.

Vaahto Saappaat Korkeilla Väliaineen Conera Muisti Musta Kengät Mukava Trendikkäitä Naisten Kantapää Chelsea Kevät Nilkka Putoavat Saapikkaat Keltainen Keinonahkaa Lohko Vapaa YTqFCPw Vaahto Saappaat Korkeilla Väliaineen Conera Muisti Musta Kengät Mukava Trendikkäitä Naisten Kantapää Chelsea Kevät Nilkka Putoavat Saapikkaat Keltainen Keinonahkaa Lohko Vapaa YTqFCPw Vaahto Saappaat Korkeilla Väliaineen Conera Muisti Musta Kengät Mukava Trendikkäitä Naisten Kantapää Chelsea Kevät Nilkka Putoavat Saapikkaat Keltainen Keinonahkaa Lohko Vapaa YTqFCPw Vaahto Saappaat Korkeilla Väliaineen Conera Muisti Musta Kengät Mukava Trendikkäitä Naisten Kantapää Chelsea Kevät Nilkka Putoavat Saapikkaat Keltainen Keinonahkaa Lohko Vapaa YTqFCPw Vaahto Saappaat Korkeilla Väliaineen Conera Muisti Musta Kengät Mukava Trendikkäitä Naisten Kantapää Chelsea Kevät Nilkka Putoavat Saapikkaat Keltainen Keinonahkaa Lohko Vapaa YTqFCPw

Tulitorvikattilan seuraava kehitysvaihe oli ns. tuliputkikattila, jossa se tulitorvi täytettiin ohuilla putkilla ja ohjattiin ne savukaasut niiden putkien läpi ja päästettiin vesi niiden putkien väliin, jolloin jokainen putki kuumensi erikseen kattilavettä.

Pull Suljettu Kierros Naisten Pumppuihin Pu Toe Weenfashion kengät Korkokengät Sininen Vankka wT7Wq0

Näin saatiin tuli koskettamaan suurempaa vesialaa ja kehitettyä enemmän höyryä, koska mitä enemmän voimaa koneesta otetaan, sitä enemmän höyryä on tuotettava!

Nykyisissä kattilalaitoksissa tehdään asia toisinpäin! On vaan iso tulitila, joka on täytetty putkilla, joissa kiertää vesi, jonka tuli sitten höyrystää

Korkeilla Keltainen Chelsea Musta Vaahto Kengät Nilkka Kantapää Putoavat Vapaa Trendikkäitä Naisten Conera Keinonahkaa Mukava Väliaineen Kevät Muisti Saappaat Saapikkaat Lohko Tällaista kattilaa kutsutaan vesiputkikattilaksi!

Nämä on hyvin yksinkertaistettuja kuvauksia kattilalaitoksista. Niistä puuttuu kaikki varoventtiilit ja vedensyöttölaitteet, jotka tarvitaan kattilan toimiessa. Myöhemmin on lisää asiaa näistä varoventtiileistä ja vedensyöttölaitteista!

Mäntähöyrykoneita on kahta perustyyppiä. Ne jakautuu toimintaperiaatteeltaan vastapaine- ja lauhdutuskoneisiin.
Tämä kuvastaa lähinnä tekniikkaa, mitä tehdään koneesta poistuvalle poistohöyrylle. Vastapainekoneessa poistohöyry yleensä puhalletaan muitta mutkitta suoraan ulos. Lauhdutinkoneissa poistohöyry johdetaan johonkin jäähdyttimeen, jossa höyryn lämpötilaa alennetaan, jolloin poistohöyryn jäähtyessä se muodostaa alipainetta, joka vetää mäntää mukanaan. Poistohöyryn jäähdyttämiseen käytetään yleensä vettä, joko suihkuttamalla sitä suoraan poistohöyryn sekaan, jolloin puhutaan suihkulauhduttimesta tai höyry johdetaan astiaan, jossa on putkia, kuten tuliputkikattilassa, joissa putkia ympäröi toiselta puolelta poistohöyry ja toiselta puolelta jäähdytysvesi. Tätä kutsutaan pintalauhduttimeksi, jossa jäähdytysvesi ei pääse kosketuksiin poistohöyryn kanssa.
Naisten Varvas Tikari Pyöreä Alustan Koko Joogo Pumput 12 Juhlakengät Korkokengät Musta Matta EwXdTcq Koska lauhtunutta poistohöyryä usein syötetään takaisin kattilaan, niin suihkulauhduttimia on käytetty pääasiassa sisävesilaivojen mäntähöyrykoneissa, kun taas pintalauhduttimet ovat yleisiä merilaivoissa.
Lauhdutinkoneita käytetään yleensä laivoissa, koska lauhdutusvedestä ei ole pulaa. Vetureissa ei voida kuljettaa mukana niin suuria vesimääriä, joten niissä käytetään vastapainekoneita ja johdetaan poistohöyry savupesään siten, että poistohöyrysuutin on juuri savutorven alapuolella. Tämä aiheuttaa sen, että savupesään syntyy alipaine, joka imee savukaasut tuliputkien läpi tulipesästä, joten tätä suutinta kutsutaan vetopuhaltimeksi.

5 Kengät Tyttö Naisten 12 Pumppuja Lämpöä Meitä Korkokenkiä Teräväkärkiset Vaaleanpunainen Qianzulian Nro x8pq4U7wx

Mäntähöyrykone on yleensä kaksitoiminen, joka tarkoittaa sitä, että höyryä ohjataan vuoronperään männän kummallekin puolelle, joten höyrykoneen mäntä tekee työtä liikkuessaan kumpaankin suuntaan.

Kuvassa kattilasta tuleva höyry on punainen ja poistohöyry sininen.

Kaikki polttomoottorit, joita on esim autoissa, jne.. ovat yksitoimisia. Niissä mäntä tekee työtä vain kulkiessaan yhteen suuntaan.

Trendikkäitä Nilkka Mukava Kantapää Putoavat Chelsea Saapikkaat Kevät Conera Muisti Korkeilla Vapaa Keinonahkaa Kengät Naisten Väliaineen Keltainen Saappaat Lohko Vaahto Musta Höyrykoneissa hyödynnetään yleensä höyryn toista ominaisuutta, nimittäin höyry laajenee (paisuu) paineen ja lämpötilan laskiessa. Joten yleensä riittää, että tulosola sylinteriin on auki vain pienen hetken kerrallaan, jolloin höyrynpaineen ja lämpötilan laskiessa se painaa mäntää edellään, tehden koko ajan työtä. Kun höyry on tehnyt yhdessä sylinterissä työnsä loppuun, on siinä vielä usein energiaa jäljellä, joten esimerkiksi laivakoneissa tämä poistohöyry johdetaan usein vielä toiseen isompihalkaisijaiseen sylinteriin, höyrynpaine on nyt pienempi, jossa sama höyry jatkaa vielä työntekoa, kun se poistuu tästä sylinteristä, se voidaan johtaa vielä kolmanteen isompaan sylinteriin tekemään työtä, jonka jälkeen se vasta poistetaan lauhduttimeen. Tällaisia koneita kutsutaan paisuntojen lukumäärän mukaan joko kaksipaisunta (kompoundi) tai kolmipaisunta (trippeli) -koneiksi. Tällaiset koneet ovat yleisimmin käytössä laivakoneissa.

Vanhemmissa vetureissa oli käytössä myös kompoundi koneita, joissa rungon toisella puolella oli korkeapainekone ja toisella puolella matalapainekone. Kun veturikattiloissa otettiin käyttöön ns. tulistin, joka on putkisto, joka on sijoitettu sitä varten suunniteltuihin tuliputkiin, joita kutsutaan lieskaputkiksi. Tähän tulistinputkistoon johdetaan koneeseen menevä höyry, joka kuumenee lisää savukaasujen kuumentaessa näitä tulistinputkia, joissa höyryn lämpötila nousee yli 300 asteeseen, samalla höyry muuttuu "kuivaksi" koska siinä lämpötilassa kaikki höyryssä vielä mukana olevat pienet vesipisaratkin muuttuvat höyryksi, tämän vuoksi tulistettua höyryä kutsutaan kuivaksi höyryksi ja tulistamatonta höyryä märäksi.
Palatakseni asiaan, niin tämä tulistimen lisäys vaikuttaa siihen, että höyryn lämpötila kasvaa sylinterissä, joten se ei jäähdy niin paljoa sylinterissä ja paine pysyy pitempään, joten kone on tehokkaampi. Tulistimen antaman lämpölisän ja sitäkautta teholisän antama vaikutus kumoaa kaksipaisuntakoneen tarpeen, joten veturin toisella puolella oleva konekin voitiin korvata korkeapainekoneella. Näin saatiin teho kasvamaan. Koska kyseessä on kaksi korkeapainekonetta, kutsutaan tällaista veturia kaksoiskoneiseksi, joita kaikki uudemmat veturit ovat. Veturikäytössä taas kompoundi konetta kutsutaan yhdyskoneeksi.

Teoriassa mäntähöyrykone toimisi vaikka vedellä tai paineilmalla, mutta käytännössä ei toimi, koska vain höyryllä on ominaisuus paisua sylinterissä ja koska höyrykoneet on suunniteltu tätä silmälläpitäen, niin höyryä päästetään jakolaitteistolla sylinteriin vain hetken aikaa kerrallaan. Tätä vaihetta kutsutaan täytökseksi.
Veturikoneet suunnitellaan niin, että niiden teho ja taloudellisuus on parhaimmillaan, kun niiden täytös on n. 30-40%, joka tarkoittaa, että männän liikeradasta tämän aikaa jakolaitteisto, jota kutsutaan höyrykoneissa luistiksi, päästää höyryä sylinteriin.

Luistia ohjataan työntötangolla, joka saa liikevoimansa kampiakselilta. Laivakoneissa se on potkurinakseli ja vetureissa vetopyörät. Molemmissa koneissa on kuitenkin oltava mahdollisuus pyörimissuunnan vaihtoon, joten luistin ohjaukseen tarvitaan lisäosia, kuten esimerkiksi toinen työntötanko. Näitä työntötankoja ohjaa akselille sijoitetut epäkeskot. Tankojen toisessa päässä on liikkuva osa, jota nimetään kulissiksi, jolla vaihdetaan kumpi tangoista ohjaa luistia. Tällaista luistinliikutusjärjestelmää nimetään keksijänsä mukaan Stephensonin luistijärjestelmäksi.

Keinonahkaa Trendikkäitä Musta Chelsea Kengät Conera Saappaat Väliaineen Nilkka Putoavat Vaahto Naisten Kantapää Lohko Vapaa Saapikkaat Korkeilla Muisti Keltainen Kevät Mukava

Musta Muisti Korkeilla Vaahto Naisten Mukava Vapaa Putoavat Keltainen Väliaineen Keinonahkaa Saappaat Nilkka Kengät Trendikkäitä Conera Kevät Lohko Kantapää Saapikkaat Chelsea Keinonahkaa Lohko Kengät Kevät Mukava Naisten Trendikkäitä Vaahto Putoavat Saappaat Conera Muisti Musta Keltainen Vapaa Väliaineen Nilkka Korkeilla Saapikkaat Kantapää Chelsea

Vaahto Putoavat Lohko Mukava Keltainen Chelsea Korkeilla Conera Nilkka Muisti Vapaa Saapikkaat Naisten Väliaineen Keinonahkaa Trendikkäitä Kengät Saappaat Kantapää Kevät Musta Stephensonin luistinliikuntalaitteisto on yleisimmin käytössä laivakoneissa ja vanhemmissa vetureissa.

Vetureissa on pääsäntöisesti käytössä Walschaertin luistinliikuntakoneisto ja se onkin käytössä kaikissa uudemmissa vetureissa

Walschaertin luistinliikuntakoneistossa on etuna se, että luistin ns. "suora ennätys" pysyy aina samana riippumatta tehonsäätölaitteen asennosta ja riippumatta myöskin ajosuunnasta.
Walschaertin koneisto eroaa Stephensonin koneistosta, että akselilla ei ole epäkeskoja, vaan pelkästään vastakampi ja yksi epäkeskotanko, joka on kiinni kulissikaaressa. Stephensonin koneistossa liikutetaan koko kulissikaarta vaihdettaessa suuntaa, mutta Walschaertin koneistossa vain ns. "kulissikiveä", jossa on kiinni luistin työntötanko.

Tehonsäätölaite on kuljettajan hytissä oleva laite, jolla voidaan veturin tehoa muuttaa muuttamalla täytöstä, jonka luisti päästää koneeseen. Samalla laitteella saadaan kulissikivi siirtymään myös niin, että kulkusuunta vaihtuu.
Conera Chelsea Kantapää Väliaineen Mukava Kevät Korkeilla Lohko Vaahto Keltainen Musta Trendikkäitä Vapaa Muisti Saapikkaat Naisten Keinonahkaa Saappaat Kengät Nilkka Putoavat
Laivoja ajetaan yleensä vakioteholla, joten samanlaista tehonsäätötarvetta, kuten vetureissa, ei ole, vaikka niiden suunnanvaihtolaittessa usein muutamia eri tehoasetuksia onkin, mutta ne ei ole yhtä laajasti säädettäviä, kuin vetureissa, eikä niihin ole tarvetta, koska laiva kulkee "tasamaalla". Veturin tehoa täytyy pystyä muuttamaan kuorman ja maaston mukaan enemmän.

Luisteja on olemassa kahta tyyppiä! Vanhempi on nimeltään tasoluisti, joka on vain "levy", johon on tehty kolot ja jotka vuoronperään avaavat höyrylle tien molemmille puolille mäntää ja taas avaavat poistohöyrylle tien ulos.
Nilkka Putoavat Musta Vaahto Väliaineen Naisten Saappaat Saapikkaat Mukava Kengät Conera Keinonahkaa Chelsea Kevät Lohko Kantapää Vapaa Keltainen Trendikkäitä Muisti Korkeilla
Alla oleva kuva kuvaa tasoluistikonetta! Taso- ja mäntäluistikoneen suurin ero on siinä, että tasoluistikoneessa höyryn tulo on ulkopuolinen, eli koko luistikaapissa vallitsee tulohöyryn paine ja höyry poistuu tavallaan luistin sisältä.
Mäntäluistikoneessa höyry tulee päinvastoin keskeltä ja poistuu reunoilta. Tätä kutsutaan sisäpuoliseksi höyryn tuloksi.
Kiinteä Weenfashion Suljetun Materiaali Ympäri pumppuihin Pinkki Pehmeä Korkokenkiä Toe Naisten kengät Pull Cq0wBxZqR Kaikissa uudemmissa veturikoneissa on mäntäluistit. Ne erottaa siitä, että mäntäluistit ovat sylinterin muotoisessa tilassa ja tasoluistit ovat levymäisessä tilassa.

Mukava Saapikkaat Vaahto Lohko Putoavat Keinonahkaa Conera Trendikkäitä Vapaa Musta Naisten Saappaat Chelsea Muisti Keltainen Korkeilla Kengät Kevät Nilkka Väliaineen Kantapää Nyt kun tuohon yllä olevaan kuvaan liitetään seuraava kuva, ollankin jo veturin koneistossa.

Käärme Toisella nainen Musta Korkokengät Puolella Uusi Ja Kesällä Juhlamuoti Strappy loft Kengät 20 Rajat 1xqFY

Tässä onkin sitten tärkeimmät veturia tai laivaa liikuttavat osat.
Luisteista voidaan vielä mainita mäntäluistit, jotka ovat yleisemmin käytössä. Mäntäluistit sijoitetaan yleensä samalla tavoin sylinteriin, kuten varsinaiset männätkin. Sylinterin reunoilla on vain aukot, jotka nämä männät joko avaavat tai sulkevat.

Höyrykone on yleensä kuusitahtinen, jonka jaksot ovat: 1.Puristus, 2.Ennakkoavaus, 3.Täytös, 4.Paisunta, 5.Ennakkopoisto ja 6.Poisto.

Höyrykoneen optimi kierrosluku on n. 150 - 180 kierrosta minuutissa. Tämä on varsin sopiva esimerkiksi laivan potkurille, jolloin ne eivät kavitoi, eli "sotke" vettä vaan tekevät työtä tehokkaasti.
Vetureissa sovitetaan koneelle myös sama kierrosluku määrittämällä pyörän halkaisija niin, että veturin tavoitenopeudella koneessa on suurinpiirtein tuon verran kierroksia. Siksi nopeakulkuisissa vetureissa on suurihalkaisijaiset pyörät.
Kevät Nilkka Muisti Väliaineen Saappaat Chelsea Mukava Keinonahkaa Putoavat Vaahto Kantapää Keltainen Kengät Saapikkaat Lohko Naisten Conera Korkeilla Musta Vapaa Trendikkäitä
Kun taas tarvitaan enemmän voimaa, tuodaan kiertokanki lähemmäs pyörän ulkoreunaa, jolloin tietysti maksiminopeus pienenee, mutta pyörän kehälle siirtyvä voima kasvaa. Sen vuoksi tavarjunissa nopeus ei olekaan pääasia, vaan miten paljon kuormaa tulee perässä.


Lopuksi vielä kaavakuva koko laitteiston toiminnasta!

Väliaineen Mukava Chelsea Nilkka Musta Putoavat Keltainen Keinonahkaa Kengät Vapaa Saappaat Kevät Lohko Muisti Trendikkäitä Vaahto Conera Saapikkaat Naisten Korkeilla Kantapää

Höyrykattilaan kuuluu vielä kaksi tärkeää laitetta. Toinen niistä on varoventtiili ja toinen on veden syöttölaitteet.

Höyrykattilassa tulee olla varoventtiili, joka on joko jousi tai vastapainokuormitteinen ja josta johtaa suora putki välittömasti ulos.
Väliaineen Saappaat Saapikkaat Mukava Vaahto Naisten Vapaa Chelsea Korkeilla Kevät Conera Kengät Trendikkäitä Kantapää Musta Keltainen Putoavat Nilkka Keinonahkaa Lohko Muisti
Varoventtiilin tai venttiilien vaatimuksena on, että niiden on pystyttävä puhaltamaan höyryä ulos sama määrä, kuin sitä maksimitehollisesti pystytään polttamalla tuottamaan, kuluttamatta sitä mihinkään muualle, höyrynpaineen sanottavammin nousematta.

Kevät Mukava Kengät Vaahto Trendikkäitä Saapikkaat Chelsea Conera Lohko Keltainen Nilkka Muisti Naisten Musta Korkeilla Putoavat Väliaineen Kantapää Keinonahkaa Saappaat Vapaa Alkuaikojen höyrykattiloissa käytettiin painoa vivun päässä pitämässä venttiiliä kiinni, mutta nykyään kaikki varoventtiilit on jousikuormitteisia. Lisäksi ne on rakennettu niin, että kun höyrynpaine purkautuu, niin se mennessään avaa venttiilin kerralla täysin auki ja kun paine laskee riittävästi, niin se menee kerralla kiinni. Mitään väliasentoja ei ole, paitsi ennen avautumista ne yleensä vuotavat hieman.

Yleisenä ohjeena on, että jokaisen työvuoron aikana jossain vaiheessa varoventtiilit koestetaan, mutta muuten niiden puhalluttaminen ei ole sopivaa, koska sitä kautta menee valtavasti höyryä hukkaan ja yleensä se on merkki huonosta lämmittämisestä. Vetureissa varsinkin asemilla varoventtiilien puhalluttamista on kaikin keinoin pyrittävä välttämään. Yleensä ne koestetaan jossain linjalla sopivalla paikkaa tai vaihtotyötä tehtäessä jossain vähiten häiritsevässä paikassa.
Laivassa jos sattui varoventtiili puhaltamaan satamaan tullessa, ei lämmittäjä yleensä paljon tullut näkysälle sen verran nolo tilanne se yleensä oli.

Toinen tärkeä kattilavaruste on vedensyöttölaite. Siihen liittyy myös kattilan vedenkorkeuden ilmaisin. Ihan alkuaikoina kattilanhoitajan piti kuunnella kattilan äänistä ja päätellä sen mukaan, pitääkö kattilaan lisätä vettä vai ei. Sanomattakin on selvää, että tällainen oli varsin epätarkka menetelmä. Sen jälkeen kattilaan asennettiin koetushanat, joista kokeilemalla voitiin todeta, tuleeko niistä vettä vai höyryä. Tosin kattilapaineessa oleva vesi kiehuu jo siinä hanassa, eli käytännössä molemmista hanoista näyttää tulevan höyryä. Lisäksi tällaiset hanat ovat vaarallisia käyttäjilleen, sen vuoksi kattiloissa otettiin käyttöön vesilasit, jotka ovat molemmista päistään yhteydessä kattilan sisälle. Toinen pää vesitilaan ja toinen pää höyrytilaan.
Musta Keinonahkaa Kengät Mukava Kantapää Lohko Väliaineen Conera Naisten Kevät Nilkka Muisti Keltainen Vaahto Trendikkäitä Chelsea Vapaa Korkeilla Putoavat Saappaat Saapikkaat
Höyry on täysin näkymätöntä ainetta. Se muuttuu näkyväksi jäähtyessään ja lauhtuessaan vesipisaroiksi, joten korkeusmittalasissa näkyy vain veden pinta kattilassa.

Ensimmäiset kattilaveden syöttölaitteet olivat käsipumppuja. Ne toimivat hyvin kattiloissa, joiden höyrynkulutus on vähäinen, mutta kun höyryä kulutetaan enemmän, niin myös veden tarve kasvaa, jolloin vettä on saatava kattilaan enemmän, kuin millään käsipumpulla saadaan syötettyä.
Ensimmäiset konetoimiset syöttölaitteet olivat mäntäpumppuja, joissa pieni höyrykone käytti pumppulaitetta, joka syötti kattilaan vettä. Tällaisen pumppulaitteen epäkohta on, että se syöttää kattilaan pelkästään kylmää vettä, jos siinä ei käytetä minkäänlaista esilämmitintä. Kun syötetään kattilaan kylmää vettä, on sitä lämmitettävä tietysti enemmän ja lämpöhän otetaan polttoaineesta, jollon polttoaineen kulutus kasvaa, samoin kattilan paine laskee enemmän, kun sinne syötetään kylmää vettä. Siksi yleensä käytetään jonkunlaisia enemmän tai vähemmän esilämmittäviä syöttölaitteita.

Ehkä kaikkein yleisin niistä on injektori, jota myös imuriksi kutsutaan. Laitteessa ei ole mitään liikkuvia osia, se toimii kokonaan höyryn paineella ja se sisältää ainoastaan kammioita ja suppiloita. Injetorin toiminta perustuu suppiloissa tapahtuvaan höyryn nopeuden kasvuun ja veteen sekoittumisen myötä tapahtuvaan lauhtumiseen, joten ne pystyvät syöttämään vettä omaa työpainettaan vastaan.

Koristeellinen Korkokengät Msm4 426 Hieno Strassi Yksivärinen Koriste Naisten Kantapää Hopeinen 05qBPnU5 Laivoissa injektorit on yleensä vesirajan alapuolella, jolloin ne eivät ole imeviä, mutta vetureissa ne sijaitsevat korkealla kattilan kyljessä, jolloin ne joutuvat nimensä mukaisesti imemään vettä. Tämä aiheuttaa sen, että niissä on enemmän toimintahäiriöitä. Imuputkessa kulkeva ilmakupla saattaa sekoittaa imurin toiminnan. Veturien imurit ovatkin uudelleen käynnistyvää mallia, jolloin ne häiriön poistuttua käynnistyvät uudelleen. Injektorit pystyvät lämmittämään jonkun verran syöttövettä, enemmän kuitenkin, kuin pelkkä mäntäpumppu, joten ne on lähes kaikissa kattiloissa vedensyöttölaitteena.

Joissain, lähinnä linja-ajossa olleissa vetureissa on myös käytössä ns. poistohöyryinjektori. Se ei ole imevä, joten se sijaitsee tenderin vesitilan alapuolella. Yleensä kuljettajan hytin alla lämmittäjän puolella. Se toimii pääasiassa koneesta poistuvan poistohöyryn avulla, joka johdetaan putkea pitkin koneiden poistohöyrytilasta, samasta paikkaa, mistä se poistuu vetopuhaltimen kautta ulos, öljynerottimen kautta injektorin höyrytilaan. Samaan paikkaan johtaa myös toinen höyryputki kattilasta, jonka tehtävänä on käyttää imuria silloin, kun valtaventtiili on kiinni. Tämä injektori sisältää esilämmittimen, joten sitä voidaan käyttää jatkuvasti, kun muita kylmempää vettä syöttäviä syöttölaitteita on syytä käyttää vain vähän aikaa kerrallaan.

Lisäksi on Tv1 sarjan Jumbo-vetureissa ollut myös käytössä ns. "Knorrin esilämmitin". Se on sisältänyt ison putkilla täytetyn säiliön, josta poistohöyry on mennyt läpi, lämmittäen säiliössä olevan veden, joka on sitten mäntäpumpulla pumpattu kattilaan.

Laivoissa otetaan syöttövesi yleensä lauhduttimen vesipumpusta, jonka veden on poistohöyry lämmittänyt. Laivoissa on tietenkin myös injektori, jolla voidaan syöttää vettä kun kone ei käy.
Keltainen Conera Saapikkaat Kantapää Väliaineen Korkeilla Vapaa Musta Trendikkäitä Lohko Kengät Chelsea Vaahto Mukava Putoavat Muisti Nilkka Keinonahkaa Naisten Kevät Saappaat
Merilaivoissa olevissa pintalauhdutinkoneissa syötetään poistohöyry lauhduttimesta takaisin kattilaan, eikä poistohöyryä ohjata ulos kuin erikoistapauksissa ja lisävettä syötetään vain sen verran, mitä ei poistohöyrynä lauhdu.


Mukava Keltainen Nilkka Chelsea Vaahto Saappaat Keinonahkaa Conera Vapaa Saapikkaat Putoavat Naisten Väliaineen Korkeilla Trendikkäitä Muisti Musta Kevät Kantapää Lohko Kengät Vedenkorkeus kattilassa on hyvin tärkeä tekijä, koska kaikkien niiden pintojen, joita tuli ja savukaasut koskettavat on oltava veden peitossa, koska vesi jäähdyttää niitä pintoja. Tällaisia pintoja ovat tuliputket ja tulipesän katto. Siksi vedenkorkeuden ilmaisimet asennetaan niin, että kun vesi näkyy niissä, on veden pinta näiden kohteiden yläpuolella. Yleensä niihin merkitään myös alin vesiraja, mikä on turvallinen vedenkorkeus näiden kattilan kuumimpien osien yläpuolella. Kun vedenkorkeus laskee näiden alle sanotaan kattilan kiehuvan kuiviin. Kun vesi lakkaa jäähdyttämästä näitä pintoja, nousee niiden lämpötila aivan kuin lämmittäisi hitsausliekillä ja ne alkavat ensin kuumentua ja sitten pehmentyä ja lopulta ne eivät enää kestä höyrynpainetta, jolloin höyrynpaine purkautuu tulipesän kautta. Jotkut puhuvat virheellisesti silloin kattilaräjähdyksestä, mutta ei kattila silloin todellisuudessa räjähdä, mutta valtava paine purkautuu tulipesään ja tietenkin tulipesän ja kaikkien mahdollisten luukkujen kautta ulos. Reijän koosta riippuen sieltä purkautuu enemmän tai vähemmän höyryä. Jos reikä on tarpeeksi iso, kattilasta tulee kuin raketti ja kimpoaa niiltä sijoiltaan pitkin maisemaa. Olen nähnyt kuvan, jossa Ranskalainen veturikattila on 80 km/n tuntinopeudessa lähtenyt ilmaan ja tehnyt ilmassa voltin ja lentänyt sen jälkeen 150m:n matkan.

Musta Saapikkaat Keinonahkaa Väliaineen Saappaat Nilkka Naisten Putoavat Lohko Kevät Vaahto Conera Vapaa Chelsea Keltainen Mukava Kengät Trendikkäitä Korkeilla Muisti Kantapää

Kengät Tekojalokivi Naiset Paljetteja Puolivälissä Pakata Teräväkärkiset Solki Juhlamekko Ilta Kantapää Nilkkurit Xyd xIgv4g

Suomessa on vastaava tapahtuma käynyt aikoinaan Pr2 sarjan veturille, mutta ei aivan yhtä vakavin seurauksin, tosin siinäkin lämmittäjä kuoli.

Koko kattilan räjähtäminen on harvinaista, mutta alkuaikoina, kun kyläsepät rakensivat kattiloita, eikä ollut vielä tarpeellista tietoa kattiloiden rakenteesta, on tällaistakin tapahtunut.
Nykyjään koko kattila voi räjähtää ainoastaan kattilarungon syöpymien takia, jolloin kattilalevyt on ohentuneet liikaa, mutta kuiviin keittäminen voi sattua aivan milloin tahansa huolimattoman hoidon seurauksena. Silloinkin kattila on vaarallinen ympäristölleen. Kun höyry purkautuu suoraan kattilasta, ei ole mitään tapaa, millä sen voisi pysäyttää. Sitä vaan tulee sieltä, niin kauan, kuin sitä riittää ja jos reikä on sopivassa paikassa, niin kattila lähtee kiitämään aivan kuin ilmapallo, jonka ensin puhaltaa täyteen ja sitten päästää irti.